BCSE-3000-papierBCSE-3000-papier

Pieejams dažādu stikla biezuma jumtiņiem.